Z6_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3EB5
Z7_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3ER3
Устно деклариране Стоки в личния багаж Парични средства Акцизни стоки Храни Животни Културни ценности Лекарствени продукти Възстановяване на ДДС Вашите права в Шенген АТА-карнет

Храни

Стоки за лична консумация:


Храни
 

Правила за въвеждането с нетърговска цел в ЕС на продукти от животински произход за лична консумация, които са част от багажа на пътници или са изпратени като малки пратки за частни лица, или са поръчани от разстояние (напр. По пощата, по телефона или по интернет) и са доставени на потребиталия, в сила от 01.05.2009 г.
         

Законодателството на Европейския съюз обхваща:

 

  • Регламент (ЕО) № 206/2009 на Комисията от 05.03.2009 относно въвеждането в Общността на пратки с продукти от животински произход за лична консумация и за изменение на Регламент (ЕО) № 136/2004.

 

Компетентен орган - Българска агенция по безопасност на храните: https://bfsa.egov.bg/

 

 

Растения и растителни продукти
 


Правила за въвеждането с нетърговска цел в Общността на продукти от растителен произход за лична консумация, които са част от багажа на пътниците или са изпратени като малки пратки за частни лица, или са поръчани от разстояние (напр. по пощата, по телефона или по интернет) и са доставени на потребителя


На национално ниво са приложими разпоредбите на:

 

  • Закон за защита на растенията

 

Компетентен орган - Българска агенция по безопасност на храните: https://bfsa.egov.bg/

 


 

Дата на публикуване: 15.01.2018 10:50
Последна актуализация: 18.11.2022 01:40