Z6_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3US6
Z7_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3U21
Устно деклариране Стоки в личния багаж Парични средства Акцизни стоки Храни Животни Културни ценности Лекарствени продукти Възстановяване на ДДС Вашите права в Шенген АТА-карнет

Лекарствени продукти

Стоки за лична консумация:


Лекарства
 


Условия и ред за носене или изнасяне на лекарствени продукти, предназначени за лечението на български и чужди граждани, постоянно и временно пребиваващи в страната и пътуващи извън република България и за транзитно преминаващи чужденци.


На национално ниво са приложими разпоредбите на:

 

  • Наредба № 4 на министъра на здравеопазването от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

 

Компетентен орган - Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg/

 

Вижте още отговори на често задавани въпроси: 

Забранени ли са за притежание и внасяне в страната на препарати, съдържащи канабидиоли? 

Мога ли да нося в багажа си лекарства, които съдържат канабис? 

Може ли да бъде притежавана марихуана в България? 

Може ли чужди граждани да внесат на територията на България медикаменти, съдържащи наркотични вещества? 

 

 

Дата на публикуване: 15.01.2018 10:56
Последна актуализация: 18.11.2022 01:38