Z6_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3M74
Z7_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3MN2
Облагане на пратки от трети страни Деклариране пред митница на пратки от трети страни Спряна за митническа проверка пратка от трета страна Данъци и такси при пратки от трети страни Взаимодействие с доставчиците Контрол върху пратки от (за) ЕС и в страната Забрани и ограничения Полезни координати

Пощенски и куриерски пратки

Забрани и ограничения

Има стоки, които не могат да бъдат пренасяни с пощенски (куриерски) пратки, както и стоки, за които има известни ограничения. В секцията Забрани и ограничения можете да се запознаете с основните видове стоки, за които има рестрикции.

Значение има и посоката от която пристига или към която се изпраща пратката.


 Облагане на пратки

С приемане на Пакета за ДДС в областта на електронната търговия от Съвета (Директива (ЕС) 2017/2455 през декември 2017 г. и с Директива (ЕС) 2019/1995 през ноември 2019 г.), считано от 1 юли 2021 г. не съществува праг за освобождаване от ДДС. По този начин всички стоки, внасяни в ЕС от трети страни, ще се облагат с ДДС, независимо от тяхната стойност  и подлежат на митнически формалности (деклариране с митническа декларация за допускане за свободно обращение).


Деклариране пред митница

 

Ако сте получили пощенска или куриерска пратка от трета страна,  тя трябва да бъде декларирана пред Агенция "Митници".

Декларирането става по един от следните начини:

    #  чрез сайта/платформата, от която пазарувате

    #  чрез доставчика - пощенска или куриерска служба

    #  от избран от вас митнически представител

    #  лично от вас, като получател

 

Без значение как се декларира пратката, декларирането винаги е:

   @ по електронен път

   @ с електронен подпис (КЕП)

   @ в съотвествие с единните правила на ЕС

 

Повече информация четете в  Деклариране пред митница

 


БРЕКЗИТ  - Великобритания вече е трета страна

 

От 01.01.2021 г. Обединеното кралство е трета държава спрямо ЕС и съответно за пратките от и до там ще се прилагат всички процедури, лимити, облагане с данъци и други изисквания, които се прилагат спрямо пратките от трети страни, изложени по-долу. Повече информация вижте в секцията БРЕКЗИТ.


Как Агенция "Митници" си взаимодейства с

"Български пощи" ЕАД

От 01.07.2016 г. влиза в сила Инструкция за взаимодействие между Агенция „Митници" и „Български пощи" ЕАД при митническото оформяне на международни пощенски пратки. Тази инструкция е във връзка с прилагането от 1 май 2016 г. на новия Митнически кодекс на Съюза.

Митническото оформяне за допускане за свободно обращение и крайна употреба на стоки, съдържащи се в пратки, общата стойност на които не надвишава левовата равностойност на 1 000 евро, може да се извършва от „Български пощи" ЕАД, в качеството му на задължен оператор за извършване на универсална пощенска услуга, с утвърдените от Всемирния пощенски съюз образци на митническа декларация CN22 или CN23 или същата, вградена в CP72 или в адресния етикет за EMS пратки.

Подробна информация вижте в подсекция Взаимодействие с Български пощи ЕАД
 


 

Как и защо се проверяват пощенски и куриерски пратки? Заплаща ли се за проверката им?

 

Всяка пратка може да бъде селектирана за проверка на основание чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Инструкция за взаимодействие между Агенция „Митници“ и „Български пощи“ ЕАД при митническото оформяне на международни пощенски пратки, и във връзка с чл. 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС).

Повече за проверките на пратки вижте в подсекция Спряна за митническа проверка пратка


 

Разходи за получаване на пратка - трябва ли да доплащам?

При пазаруване от трети страни, включително от онлайн магазини, както и при изпращане/получаване на пратки е възможно да възникнат допълнителни разходи, извън цената на закупената стока. Възможно е някои от тези разходи да не са предвидени от получателя.

За да бъдете информирани, моля запознайте се с описаното в подсекцията от менюто в ляво  -  Как да разбера за какво плащам?

 


Как да получа информация за пратка?

Сътваме Ви при всеки възникнал проблем или въпрос, свързан с Вашата пратка, да се обръщате към нейния доставчик  - куриер или пощенска служба, тъй като именно той може и трябва да предоставя информация за дадена пратка, включително по номер за проследяване.

 

Инфомация за пощенски пратки можете да получите от  Български пощи ЕАД  - вижте списъка на Пощенските станции, предлагащи услугата Митническо обслужване.

 

Още Полезни координати вижте в подсекцията в ляво

 

 

 


Последна актуализация на 18.03.2024 г.

 

 

Дата на публикуване: 15.01.2018 10:58
Последна актуализация: 18.03.2024 17:10