Z6_PPGAHG800PLO60QB6R6E5S0I37
Z7_PPGAHG800PLO60QB6R6E5S0A43
Облагане на пратки от трети страни Деклариране пред митница на пратки от трети страни Спряна за митническа проверка пратка от трета страна Данъци и такси при пратки от трети страни Взаимодействие с доставчиците Контрол върху пратки от (за) ЕС и в страната Забрани и ограничения Полезни координати

Деклариране пред митница

Дата на публикуване: 12.05.2021 16:53
Последна актуализация: 05.12.2022 12:56