Z6_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030SS6
Z7_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030686
Митнически публични регистри Публични регистри по ЗАДС Други публични регистри

Публични регистри по ЗАДС

Публичен регистър по чл. 65, ал. 12 от ЗАДС  за наличие или липса на свободни складови капацитети в данъчни складове за енергийни продукти

 

Публичен регистър на регистрираните получатели

 

Публичен регистър на временно регистрираните получатели

 

Регистър Специализирани малки обекти за дестилиране и Обекти за винопоизводство на малки винопроизводители

 

Регистър на освободените от акциз краен потребител (ОАКП)

 

Регистър на лицензираните складодържатели и данъчните складове

 

Регистър на разрешенията за продажба на тютюневи изделия

 

Публичен регистър на сертификати за превоз на маркирано гориво

 

Публичен регистър за регистрация на цени на тютюневи изделия

 

Регистър на лицата, регистрирани съгласно чл. 57а от ЗАДС

 

Регистър на цените на тютюневите изделия - до 06.08.2017 г.

 

Регистър на цените на тютюневите изделия след 07.08.2017 г.

Дата на публикуване: 08.10.2018 16:26
Последна актуализация: 14.02.2023 17:02