Публични регистри по ЗАДС

Публичен регистър на регистрираните получатели

 

Публичен регистър на временно регистрираните получатели

 

Регистър Специализирани малки обекти за дестилиране и Обекти за винопоизводство на малки винопроизводители

 

Регистър на освободените от акциз краен потребител (ОАКП)

 

Регистър на лицензираните складодържатели и данъчните складове

 

Регистър на разрешенията за продажба на тютюневи изделия

 

Публичен регистър на сертификати за превоз на маркирано гориво

 

Публичен регистър за регистрация на цени на тютюневи изделия

 

Регистър на лицата, регистрирани съгласно чл. 57а от ЗАДС

 

Регистър на цените на тютюневите изделия - до 06.08.2017 г.

 

Регистър на цените на тютюневите изделия след 07.08.2017 г.