Z6_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ2865
Z7_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ28E1
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ Декларации по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК Декларации по чл. 49, ал. 1, т. 4 от ЗПК Регистър неподадени декларации по чл.52, ал.1 от ЗПК

Регистър на декларациите по ЗПК

Дата на публикуване: 07.06.2021 10:52
Последна актуализация: 20.11.2022 22:39
Дата на публикуване: 07.06.2021 11:14
Последна актуализация: 20.11.2022 17:49
Дата на публикуване: 07.06.2021 11:15
Последна актуализация: 20.11.2022 22:52
Дата на публикуване: 07.06.2021 11:18
Последна актуализация: 20.11.2022 22:49
Дата на публикуване: 07.06.2021 11:19
Последна актуализация: 20.11.2022 23:28
Дата на публикуване: 07.06.2021 13:51
Последна актуализация: 20.11.2022 17:59
Дата на публикуване: 20.02.2023 14:11
Последна актуализация: 20.02.2023 14:11
Дата на публикуване: 20.02.2023 14:34
Последна актуализация: 20.02.2023 14:34
Дата на публикуване: 12.02.2019 11:03
Последна актуализация: 07.02.2024 17:38