Z6_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ2865
Z7_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ28E1
Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ
Download Icon
Регистър от А до Й
Дата на публикуване: 07.06.2021 10:52
Последна актуализация: 20.11.2022 22:39
Download Icon
Регистър от К до У
Дата на публикуване: 07.06.2021 11:14
Последна актуализация: 20.11.2022 17:49
Download Icon
Регистър от Ф до Я
Дата на публикуване: 07.06.2021 11:15
Последна актуализация: 20.11.2022 22:52
Download Icon
Неподадени в срок декларации
Дата на публикуване: 07.06.2021 11:18
Последна актуализация: 20.11.2022 22:49
Download Icon
Регистър ЗПКОНПИ 2019
Дата на публикуване: 07.06.2021 11:19
Последна актуализация: 20.11.2022 23:28
Download Icon
Регистър ЗПКОНПИ 2020
Дата на публикуване: 07.06.2021 13:51
Последна актуализация: 20.11.2022 17:59
Download Icon
Регистър 2021
Дата на публикуване: 20.02.2023 14:11
Последна актуализация: 20.02.2023 14:11
Download Icon
Регистър 2022
Дата на публикуване: 20.02.2023 14:34
Последна актуализация: 20.02.2023 14:34
Дата на публикуване: 12.02.2019 11:03
Последна актуализация: 18.11.2022 01:38