Z6_HQ8A1O82KOEEB0QMD0N4IB3063
Z7_HQ8A1O82KOEEB0QMD0N4IB30M5

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (2)
чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (3)
чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (4)
чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (5)
чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (6)
чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (7)
чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (8)
чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (9)
чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (16)
чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (17)
чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (18)
чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (19)
чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (20)
чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (21)
чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (22)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (23)         

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (25)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (26)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (27)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (28)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (29)

Мариета Евстатиева Алексиева

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (30)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (31)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (32)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (33)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (34)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (35)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (36)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (37)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (38)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (39)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (40)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (41)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (42)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (43)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (44)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (45)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (46)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (47)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (48)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (49)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (50)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (51)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (52)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (60)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (61)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (62)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (63)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (64)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (65)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (66)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (67)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (68)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (69)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (70)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (71)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (72)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (73)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (74)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (75)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (76)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (77)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (78)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (79)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (80)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (81)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (82)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (83)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (84)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (85)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (86)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (87)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (88)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (89)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (90)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (91)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (92)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (93)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (94)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (95)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (96)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (97)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (98)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (99)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (100)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (101)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (102)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (103)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (104)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (105)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (106)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (107)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (108)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (109)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (110)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (111)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (112)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (113)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (114)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (115)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (116)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (117)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (118)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (119)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (120)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (121)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (122)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (123)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (124)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (125)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (126)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (127)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (128)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (129)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (130)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (131)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (132)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (133)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (134)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (135)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (136)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (137)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (138)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (139)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (140)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (141)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (142)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (143)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (144)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (145)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (146)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (147)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (148)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (149)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (150)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (151)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (152)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (153)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (154)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (155)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (156)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (157)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (158)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (159)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (160)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (161)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (162)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (163)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (164)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (165)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (166)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (167)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (168)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (169)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (170)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (171)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (172)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (173)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (174)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (175)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (176)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (177)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (178)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (179)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (180)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (181)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (182)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (183)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (184)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (185)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (186)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (187)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (188)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (189)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (190)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (191)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (192)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (193)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (194)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (195)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (196)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (197)

чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ (198)

Дата на публикуване: 09.10.2019 17:38
Последна актуализация: 17.10.2023 11:08