Публични продажби

В тази секция можете да откриете обявления за продажби чрез търгове на отнети в полза на държавата стоки, включително акцизни. Както и обявления за отдаване под наем на части от имоти и  за продажба на движими вещи с отпаднала необходимост, собственост на Агенция "Митници".