Обработени товарни превозни средства (01.05.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 30.04.2021 г. до 8.00 часа на 01.05.2021 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2375

1249

1126

Лесово

954

583

371

Калотина

987

512

475

Кулата

597

419

178

Дунав мост - Русе

1265

548

717

Дунав мост - Видин

582

331

251

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.