Обработени товарни превозни средства (02.05.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 01.05.2021 г. до 8.00 часа на 02.05.2021 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2203

1209

994

Лесово

736

525

211

Калотина

935

531

404

Кулата

397

188

209

Дунав мост - Русе

895

309

586

Дунав мост - Видин

756

349

407

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.