Обработени товарни превозни средства (02.12.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 01.12.2021 г. до 8.00 часа на 02.12.2021 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2791

1291

1500

Лесово

1125

763

362

Калотина

1313

740

573

Кулата

2371

1161

1210

Дунав мост - Русе

2013

642

1371

Дунав мост - Видин

654

367

287

 

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.