Обработени товарни превозни средства (03.05.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 02.05.2021 г. до 8.00 часа на 03.05.2021 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2166

1153

1013

Лесово

770

545

225

Калотина

796

346

450

Кулата

327

99

228

Дунав мост - Русе

864

191

673

Дунав мост - Видин

528

174

354

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.