Обработени товарни превозни средства (04.05.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 03.05.2021 г. до 8.00 часа на 04.05.2021 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

1 906

1 192

714

Лесово

805

522

283

Калотина

988

397

591

Кулата

807

137

670

Дунав мост - Русе

1 646

596

1 050

Дунав мост - Видин

420

210

210

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.