Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Георги Костов: CELBET е един от най-добрите и полезни проекти за сътрудничество в областта на митниците

Директорът на Агенция „Митници“ г-н Георги Костов се срещна с ръководителя на CELBET  г-н Юрки Линна и координатора на проекта г-жа Пилле Йогису  по време на посещението им в България. На срещата, която се проведе в Централно митническо управление на 3.09.2019 г., беше направена равносметка за постигнатото до тук в рамките на първите две фази от проекта CELBET  (Митнически Експертен Екип по Източните Сухопътни Граници)  и бяха начертани някои от важните задачи, които предстоят през третата фаза.
Това е един от най-добрите и полезни проекти за сътрудничество, който изцяло е насочен към нуждите на митниците. Обменът на кадри, както и проучването на техническата обезпеченост, които са част от дейностите по проекта, са изключително полезни за митническите администрации, както и за хармонизацията на управлението на външните граници на ЕС, изтъкна ръководството на Агенция „Митници“.
Директорът на Агенция „Митници“ Георги Костов акцентира, че на фона на прогресивно увеличаващия се трафик от тежкотоварни превозни средства през българо-турската граница, единствената работеща стратегия е екстензивното увеличаване на капацитета на обработка чрез залагане на по-съвършени рискови профили и българските митници са възприели този подход.
Г-н Костов и г-н Линна се съгласиха, че анализът на риска и необходимия за него обмен на информация са ключов аспект. Ръководителят на CELBET очерта като фокус и на следващата трета проектна фаза сухопътния товарен транспорт.
***
Митническият Експертен Екип по Източните Сухопътни Граници (CELBET) стартира през 2016 г. с участието на 11 държави членки (България, Гърция, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, Финландия, Хърватия). Основната цел на проекта е да се засили и подобри оперативното сътрудничество между участващите държави, да се обменят знания и опит и да се хармонизира управлението на външните сухопътни граници на ЕС.

 

  • 1
  • 2
  • 3