Обработени товарни превозни средства (04.12.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 03.12.2021 г. до 8.00 часа на 04.12.2021 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2708

1323

1385

Лесово

1197

736

461

Калотина

1203

533

670

Кулата

1800

1267

533

Дунав мост - Русе

2817

1254

1563

Дунав мост - Видин

713

410

303

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.