Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (05.08.2022)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 04.08.2022 г. до 8.00 часа на 05.08.2022 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

Вход

изход

Капитан Андреево

2217

1065

1152

Лесово

1199

795

404

Калотина

1255

598

657

Кулата

1955

1032

923

Дунав мост - Русе

2643

1220

1423

Дунав мост - Видин

694

392

302

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.