Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (06.08.2022)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 05.08.2022 г. до 8.00 часа на 06.08.2022 г.

ГКПП

общо

в т. ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2324

1155

1169

Лесово

1214

671

543

Калотина

1178

555

623

Кулата

1571

1100

471

Дунав мост - Русе

2459

1199

1260

Дунав мост - Видин

680

423

257

 

*В справката са включени само основните ГКПП. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.