Обработени товарни превозни средства (07.12.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 06.12.2021 г. до 8.00 часа на 07.12.2021 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2780

1221

1559

Лесово

1299

657

642

Калотина

1156

586

570

Кулата

2204

945

1259

Дунав мост - Русе

2825

1322

1503

Дунав мост - Видин

606

319

287

 

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.