Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (08.06.2023)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 07.06.2023 г. до 8.00 часа на 08.06.2023 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

Вход

изход

Капитан Андреево

3258

1454

1804

Лесово

1326

831

495

Калотина

1327

652

675

Кулата

2497

1246

1251

Дунав мост - Русе

3213

1553

1660

Дунав мост - Видин

823

428

395

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.