Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (08.07.2024)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

Обработени товарни превозни средства
от 8.00 часа на 07.07.2024 г. до 8.00 часа на 08.07.2024 г.

ГКПП

общо

в т.ч.

 

Вход

Изход

 

Капитан Андреево

2892

1405

1487

 

 

Лесово

1497

815

682

 

Калотина

1475

698

777

 

 

Кулата

1500

301

1199

 

 

Дунав мост - Русе

2258

950

1308

 

 

Дунав мост - Видин

700

356

344

 

 

*В справката са включени само основните ГКПП. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.