Обработени товарни превозни средства (08.12.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 07.12.2021 г. до 8.00 часа на 08.12.2021 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2679

1290

1389

Лесово

1335

752

583

Калотина

1310

603

707

Кулата

2566

1255

1311

Дунав мост - Русе

2864

1343

1521

Дунав мост - Видин

555

327

228

 

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.