Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Агенция „Митници“ и НБУ сключиха споразумение за сътрудничество

Директорът на Агенция „Митници“ и Ректорът на Нов български университет подписаха споразумение за сътрудничество.
То дава възможност студентите от университета да бъдат информирани за провеждани стажове и кариерни събития, представящи митническата администрация.
На свой ред експерти от митниците ще участват в презентации пред студентите, в лекции, семинари и конференции  на висшето учебно заведение. 
Сътрудничеството дава и потенциална възможност за подготовка и провеждане на специализирани курсове за повишаване на квалификацията и преквалификация на служителите в митническата администрация.
Агенция „Митници“ има сключени рамкови споразумение и с редица други университети в страната.   
 

Дата на публикуване: 09 June 2023 18:14
Последна актуализация: 09 June 2023 18:14