Обработени товарни превозни средства (09.12.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 08.12.2021 г. до 8.00 часа на 09.12.2021 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2822

1311

1511

Лесово

1281

642

639

Калотина

1411

724

687

Кулата

2382

1161

1221

Дунав мост - Русе

3061

1363

1698

Дунав мост - Видин

765

422

343

 

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.