Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (09.12.2022)

 

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 08.12.2022 г. до 8.00 часа на 09.12.2022 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

Вход

изход

Капитан Андреево

2954

1328

1626

Лесово

1418

874

544

Калотина

1352

661

691

Кулата

2173

1142

1031

Дунав мост - Русе

2939

1258

1681

Дунав мост - Видин

828

456

372

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.