Обработени товарни превозни средства (10.06.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 09.06.2021 г. до 8.00 часа на 10.06.2021 г.

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2459

1226

1233

Лесово

1114

532

582

Калотина

1261

657

604

Кулата

2380

1186

1194

Дунав мост - Русе

2834

1303

1531

Дунав мост - Видин

651

319

332

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.