Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (10.06.2023)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 09.06.2023 г. до 8.00 часа на 10.06.2023 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

Вход

изход

Капитан Андреево

3088

1551

1537

Лесово

1320

814

506

Калотина

1412

649

763

Кулата

1784

1204

580

Дунав мост - Русе

2701

1209

1492

Дунав мост - Видин

733

427

306

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.

Дата на публикуване: 10 June 2023 10:17
Последна актуализация: 10 June 2023 10:18