Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (10.07.2024)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 09.07.2024 г. до 8.00 часа на 10.07.2024 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

Вход

изход

Капитан Андреево

2498

1125

1373

Лесово

1546

846

700

Калотина

1445

682

763

Кулата

2731

1264

1467

Дунав мост - Русе

2976

1311

1665

Дунав мост - Видин

537

274

263

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.