Обработени товарни превозни средства (10.10.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 09.10.2021 г. до 8.00 часа на 10.10.2021 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2564

1301

1263

Лесово

1114

654

460

Калотина

1223

660

563

Кулата

1030

563

467

Дунав мост - Русе

1893

750

1143

Дунав мост - Видин

770

406

364

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.