Обработени товарни превозни средства (11.06.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 10.06.2021 г. до 8.00 часа на 11.06.2021 г.

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2705

1354

1351

Лесово

1094

583

511

Калотина

1128

567

561

Кулата

2156

1046

1110

Дунав мост - Русе

2735

1262

1473

Дунав мост - Видин

641

342

299

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.