Обработени товарни превозни средства (11.10.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 10.10.2021 г. до 8.00 часа на 11.10.2021 г.

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2388

1105

1283

Лесово

1217

673

544

Калотина

1201

679

522

Кулата

1436

212

1224

Дунав мост - Русе

1867

656

1211

Дунав мост - Видин

611

280

331

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.