Обработени товарни превозни средства (12.01.2022)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 11.01.2022 г. до 8.00 часа на 12.01.2022 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2426

1176

1250

Лесово

1039

415

624

Калотина

1195

681

514

Кулата

2206

1063

1143

Дунав мост - Русе

2671

1396

1275

Дунав мост - Видин

576

258

318

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.