Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Обработени товарни превозни средства (12.01.2020)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 11.01.2020 г. до 8.00 часа на 12.01.2020 г.

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2161

1056

1105

Лесово

577

309

268

Калотина

1130

649

481

Кулата

1207

644

563

Дунав мост - Русе

1280

643

637

Дунав мост - Видин

468

281

287

*В справката са включени само основните ГКПП

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.

 Във връзка с ремонта на ГКПП Кулата е възможна реорганизация на движението на товарни автомобили. Трасетата и кантарните устройства се ремонтират поетапно и по всяко време има осигурени по две трасета във всяка посока за обработка на товарни