Обработени товарни превозни средства (12.10.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 11.10.2021 г. до 8.00 часа на 12.10.2021 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2474

1174

1300

Лесово

1021

541

480

Калотина

1327

709

618

Кулата

2026

838

1188

Дунав мост - Русе

2808

1227

1581

Дунав мост - Видин

517

234

283

 

*В справката са включени само основните ГКПП. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.