Обработени товарни превозни средства (13.01.2022)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 12.01.2022 г. до 8.00 часа на 13.01.2022 г.

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2463

1186

1277

Лесово

1341

674

667

Калотина

1240

736

504

Кулата

2253

1038

1215

Дунав мост - Русе

2834

1373

1461

Дунав мост - Видин

593

311

282

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.