Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Обработени товарни превозни средства (13.01.2020)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 12.01.2020 г. до 8.00 часа на 13.01.2020 г.

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2223

1204

1019

Лесово

651

338

313

Калотина

1131

689

442

Кулата

1441

320

1121

Дунав мост - Русе

1495

569

926

Дунав мост - Видин

528

249

279

*В справката са включени само основните ГКПП

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.

 Във връзка с ремонта на ГКПП Кулата е възможна реорганизация на движението на товарни автомобили. Трасетата и кантарните устройства се ремонтират поетапно и по всяко време има осигурени по две трасета във всяка посока за обработка на товарни автомобили.