Обработени товарни превозни средства (13.10.2021)

 

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 12.10.2021 г. до 8.00 часа на 13.10.2021 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2555

1179

1376

Лесово

1085

553

532

Калотина

1464

815

649

Кулата

2194

1086

1108

Дунав мост - Русе

2923

1350

1573

Дунав мост - Видин

615

306

309

 

*В справката са включени само основните ГКПП. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.