Модул „Пътни такси и разрешителни режими” работи по аварийна процедура

Считано от 20.00 часа на 13.11.2019 г. е обявена неработоспособност на модул „Пътни такси и разрешителни режими” поради възникнал проблем с въвеждането на нови записи в системата. Товарните превозни средства се обработват по аварийна процедура, което може да предизвика забавяне при обработката. Работи се по отстраняване на проблема, който засяга единствено обработката на товарни автомобили на ГКПП. Няма затруднения при обработката на леки автомобили.