Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Обработени товарни превозни средства (14.01.2020)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 13.01.2020 г. до 8.00 часа на 14.01.2020 г.

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2004

903

1101

Лесово

504

233

271

Калотина

1019

533

486

Кулата

1854

770

1084

Дунав мост - Русе

2001

1006

995

Дунав мост - Видин

389

141

248

*В справката са включени само основните ГКПП

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.

 Във връзка с ремонта на ГКПП Кулата е възможна реорганизация на движението на товарни автомобили. Трасетата и кантарните устройства се ремонтират поетапно и по всяко време има осигурени по две трасета във всяка посока за обработка на товарни автомобили.