Обработени товарни превозни средства (14.09.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 13.09.2021 г. до 8.00 часа на 14.09.2021 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2420

1161

1259

Лесово

941

515

426

Калотина

1166

534

632

Кулата

1968

810

1158

Дунав мост - Русе

2667

1260

1407

Дунав мост - Видин

509

246

263

 

*В справката са включени само основните ГКПП. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.