Обработени товарни превозни средства (14.10.2021)

 

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 13.10.2021 г. до 8.00 часа на 14.10.2021 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2754

1337

1417

Лесово

1390

671

719

Калотина

1397

669

728

Кулата

2187

967

1220

Дунав мост - Русе

2844

1318

1526

Дунав мост - Видин

671

337

334

 

*В справката са включени само основните ГКПП. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.