Модул "Пътни такси и разрешителен режим" вече работи нормално

От 10.35 часа на 14.11.2019 г. е възстановена напълно работоспособността на модул "Пътни такси и разрешителен режим". На най-натоварените пунктове са осигурени допълнителни трасета и служители с цел ускоряване на обработката. През нощта пътните такси и разрешителните режими за товарните автомобили се обработваха по аварийна процедура поради непланирано спиране на модула по технически причини. Спирането нямаше отражение върху трафика на леки автомобили.