Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (15.09.2023)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 14.09.2023 г. до 8.00 часа на 15.09.2023 г.

ГКПП

общо

в т. ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2724

1277

1447

Лесово

1085

643

442

Калотина

1280

644

636

Кулата

1922

1014

908

Дунав мост - Русе

2729

1216

1513

Дунав мост - Видин

727

395

332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*В справката са включени само основните ГКПП. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.

Дата на публикуване: 15 September 2023 10:23
Последна актуализация: 15 September 2023 10:23