Обработени товарни превозни средства (15.09.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 14.09.2021 г. до 8.00 часа на 15.09.2021 г.

            ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2571

1198

1373

Лесово

1228

653

575

Калотина

1337

625

712

Кулата

2462

1157

1305

Дунав мост - Русе

3019

1467

1552

Дунав мост - Видин

534

309

225

 *В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.