Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (16.03.2023)

 

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 15.03.2023 г. до 8.00 часа на 16.03.2023 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

Вход

изход

Капитан Андреево

2870

1198

1672

Лесово

1553

870

683

Калотина

1513

751

762

Кулата

2251

1095

1156

Дунав мост - Русе

2688

1280

1408

Дунав мост - Видин

787

383

404

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.

 

 

Дата на публикуване: 16.03.2023 09:03
Последна актуализация: 16.03.2023 09:03