Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (16.09.2023)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 15.09.2023 г. до 8.00 часа на 16.09.2023 г.

ГКПП

общо

в т. ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2590

1259

1331

Лесово

1415

817

598

Калотина

1313

641

672

Кулата

1638

1149

489

Дунав мост - Русе

3066

1281

1785

Дунав мост - Видин

810

461

349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*В справката са включени само основните ГКПП. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.

Дата на публикуване: 16 September 2023 09:59
Последна актуализация: 16 September 2023 09:59