Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (17.03.2023)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 16.03.2023 г. до 8.00 часа на 17.03.2023 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

Вход

изход

Капитан Андреево

2901

1323

1578

Лесово

1508

893

615

Калотина

1326

640

686

Кулата

1949

988

961

Дунав мост - Русе

2645

1116

1529

Дунав мост - Видин

782

416

366

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.

Дата на публикуване: 17.03.2023 09:03
Последна актуализация: 17.03.2023 09:03