Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (17.11.2023)

 

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 16.11.2023 г. до 8.00 часа на 17.11.2023 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

 

Вход

Изход

 

Капитан Андреево

3212

1441

1771

 

Лесово

1524

880

644

 

Калотина

1365

708

657

 

Кулата

2192

1170

1022

 

Дунав мост - Русе

2870

1276

1594

 

Дунав мост - Видин

712

419

293

 

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.

Дата на публикуване: 17 November 2023 08:51
Последна актуализация: 17 November 2023 08:52