Обработени товарни превозни средства (17.09.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 16.09.2021 г. до 8.00 часа на 17.09.2021 г.

            ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2606

1236

1370

Лесово

1126

542

584

Калотина

1181

696

485

Кулата

2022

1098

924

Дунав мост - Русе

2642

1221

1421

Дунав мост - Видин

593

343

250

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.