Обработени товарни превозни средства (17.07.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 16.07.2021 г. до 8.00 часа на 17.07.2021 г.

ГКПП

общо

в т. ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2418

1221

1197

Лесово

1050

493

557

Калотина

1948

491

557

Кулата

1622

1152

470

Дунав мост - Русе

2218

1063

1155

Дунав мост - Видин

626

350

276

*В справката са включени само основните ГКПП. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста..

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.